در حال بارگیری پلیر . . .

ایده جالب با استفاده از بطری نوشابه !

با دیدن این ویدیو شما یاد میگیرید که چجوری به جای دور ریختن بطری ها نوشابه ای که میخورید از آن ها استفاده کاربردی بکنید!

با دیدن این ویدیو شما یاد میگیرید که چجوری به جای دور ریختن بطری ها نوشابه ای که میخورید از آن ها استفاده کاربردی بکنید!

فیلم های هنری :

۱۹ تیر ۱۳۹۷
فیلم های هنری