در حال بارگیری پلیر . . .

تصاویر واقعی لحظه ی خروج روح از انسان - توسط دوربین حرارتی