در حال بارگیری پلیر . . .

حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) ای ام دی آر - فیلم آکا

فیلم های آموزشی :

۱۴ بهمن ۱۳۹۲
فیلم های آموزشی