در حال بارگیری پلیر . . .

چگونگی استخراج نفت و گاز - فیلم آکا

فیلم های آموزشی :

۱۴ بهمن ۱۳۹۲
فیلم های آموزشی