در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش ساخت گوشواره با استفاده از خمیر فیمو و تکنیک خراش - فیلم

شما می توانید برای استفاده از آموزش های بیشتر در ارتباط با این هنر و تهیه ی مواد اولیه ی مورد نیاز برای ساخت آثار دلخواهتان به لینک http://honari.com مراجعه نمایید---- شماره ی تماس: 09374002101 ----

فیلم های آموزشی :