در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش عنبیه شناسی - فیلم

مقدمه عنبیه شناسی یکی از روش های تشخیص بیماری درطب جامع کل نگرعنیه شناسی می باشداین روش جهت تشخیص آسان وکم هزینه بیماری در دنیا طرفداران زیادی دارد،که قدمت آن کمتر ازدو قرن می باشد. https://telegram.me/iridology_chart

فیلم های آموزشی :