در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش درست نوستن اعداد 0 تا 9 - فیلم

آموزش نوشتن صحیح اعداد به ما کمک می کند که اعداد را زیباتر و آسان تر بنویسیم . http://roshd1.ir/s2school

فیلم های آموزشی :