در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش ساخت لگو :قلعه ی شنی - فیلم

این قسمت قلعه ی شنی کوچک و زیبای لگویی!خخ چی گفتم! لایک و نظر فراموش نشه!

فیلم های آموزشی :