در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم لیزر واریس - درمان ضایعات عروقی ( تلانژكتازی ) - فیلم

و اینهم فیلمی بی نظیر از برطرف كردن واریس و ضایعات عروقی كه ظاهر زشتی به اندامها میدن . لیزر تلانژكتازی یا ضایعات عروقی - انقلابی بی نظیر در درمان با لیزر - اطلاعات بیشتر تماس با ٠٩١٢٨٥٩٩٠١٥ و ٠٢١٢٢٥٧١١٤٨

فیلم های آموزشی :