در حال بارگیری پلیر . . .

مصاحبه جذاب مخترع و نخبه پر افتخار ایرانی رسول شاهسونی - فیلم

دکتر رسول شاهسونی نخبه و پژوهشگر ملی و بین المللی دانشگاه نورنبرگ آلمان، برترین جوان ایران و از مخترعین برتر بین المللی و محقق حوزه ربات های هوشمند و مکاترونیک. مصاحبه در حوزه تکنولوژی های نو ظهور و آینده ربات ها همچنین تجاری سازی اختراعات و جایزه بزرگ اختراعات ایران

فیلم های علمی ،فیلم های تکنولوژی :