در حال بارگیری پلیر . . .

انفجار یک تانکر گاز در روسیه