در حال بارگیری پلیر . . .

نجات معجزه آسای دوچرخه سوار از شکاف پل متحرک

دوچرخه سواری که به علت نادیده گرفتن علائم هشدار، در شکاف یک پل متحرک گیر کرده بود، به گونه ای معجزه آسا نجات یافت. این حادثه چهارشنبه ۴ ژوییه در شهر مناشا در شرق ایالت ویسکانسین آمریکا روی داد.

فیلم حوادث :

۲۸ تیر ۱۳۹۷
فیلم حوادث